สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) และ ตำแหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวน ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) และ ตำแหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวน ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่๒)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนและนิติกร ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น